News

Jakie miasta są zagrożone cybeprzestępczością?

Norton wspólnie z niezależną firmą analityczną Sperling’s BestPlaces przedstawia dziesięć miast w Europie, w których występuje najwięcej zagrożeń związanych z cyberprzestępczością.

Czy zagrożenie cybeprzestępczością jest tam, gdzie istnieje największy poziom infekcji wirusowych i włamań? Niekoniecznie. Za raportu firmy Symantec wynika, że najbardziej zagrożony jest Manchester ze względu na największą koncentrację punktów dostępowych Wi-Fi i prób uruchomienia szkodliwego oprogramowania. Drugi na liście znalazł się Amsterdam - miasto to charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem użytkowania komputerów osobistych, wysokim poziomem dostępu do internetu i serwisów społecznościowych oraz średnimi wartościami wskaźników cyberprzestępczości. Na przedstawionej liście ostatnie miejsce zajmuje Berlin. Ma najniższe wskaźniki cyberprzestępczości, w szczególności te dotyczące działania botów oraz prób uruchomienia szkodliwego oprogramowania. W przypadku Berlina najniższy jest również wskaźnik użycia smartfonów, jednak wartości dotyczące posiadania komputerów PC i korzystania z serwisów społecznościowych nieco przekraczają średnią dla wszystkich badanych miast.

Pałna lista dziesięciu miast dostępna jest poniżej:

1. Manchester, Wielka Brytania
2. Amsterdam, Holandia
3. Sztokholm, Szwecja
4. Paryż, Francja
5. Londyn, Wielka Brytania
6. Dublin, Irlandia7. Mediolan, Włochy
8. Rzym, Włochy
9. Barcelona, Hiszpania
10. Berlin, Niemcy

- W trakcie badań uwzględniliśmy kilka czynników, które mogą mieć potencjalny wpływ na bezpieczeństwo w sieci. Przyglądaliśmy się przyzwyczajeniom konsumentów, a także danym na temat cyberprzestępczości przekazanym przez firmę Symantec, producenta marki Norton. Dzięki temu byliśmy w stanie stworzyć kompleksowy obraz uwzględniający rozmaite elementy wpływające na wzrost zagrożenia mieszkańców - powiedział Bert Sperling, założyciel serwisu Sperling’s BestPlaces i główny analityk projektu.

cyberprzestepca

Serwis Sperling’s BestPlaces określił wartości wskaźników na jednego mieszkańca po analizie różnych zachowań konsumentów. Uwzględniono między innymi rozpowszechnienie komputerów PC oraz korzystanie z sieci społecznościowych i potencjalnie niezabezpieczonych punktów dostępowych
Wi-Fi. Oto wnioski:

  • W Barcelonie występuje najmniejszy wskaźnik posiadania sprzętu PC, stosunkowo niskie wskaźniki cyberprzestępczości i niskie wykorzystanie sieci społecznościowych.
  • W Sztokholmie poziom korzystania z Internetu jest najwyższy, podobnie jak współczynnik korzystania ze smartfonów i sieci społecznościowych. Mimo to wskaźniki cyberprzestępczości są w stolicy Szwecji niższe niż w przypadku liderów rankingu.
  • W Mediolanie występuje najwyższy zagregowany wskaźnik cyberprzestępczości, zwłaszcza związanej ze spamowaniem adresów IP i próbami włamań za pośrednictwem sieci WWW. Pozycja Mediolanu na liście nie jest jednak wysoka ze względu na niskie wartości wskaźników posiadania komputerów PC, korzystania z Internetu i punktów dostępowych Wi-Fi oraz najniższy w regionie współczynnik dostępu do serwisów społecznościowych.

- W ostatnich latach obserwujemy gwałtowny wzrost liczby używanych smartfonów, tabletów i laptopów. Jednocześnie przybywa aplikacji i częściej korzystamy z serwisów społecznościowych. Działania, które podejmujemy w sieci i poza nią, splatają się ze sobą. Taka sytuacja ma wiele pozytywnych aspektów, jednak w naszej analizie skupiliśmy się na potencjalnych zagrożeniach, z którymi każdy z nas może zetknąć się w sieci. Zastosowanie odpowiednich środków ostrożności pozwala zapewnić użytkownikom ochronę przed tymi niebezpieczeństwami - powiedziała Marian Merritt, ekspert marki Norton ds. bezpieczeństwa w Internecie.

Zgłoś błąd