News

Skype przejmuje mobilny komunikator GroupMe

Wieloplatformowy komunikator GroupMe, przypominający w sposobie działania usługę BlackBerry Messenger, stał się właśnie częścią portfolio Skype'a.

Sposób działania oraz funkcje GroupMe w znacznym stopniu przypominają Messengera z platformy BlackBerry. W przeciwieństwie do tego drugiego komunikator jest wieloplatformy. Można go zatem zainstalować na Androidzie, iOS, BlackBerry i Windows Phone 7. Najprawdopodobniej przejęcie przez Skype'a ma związek z tą ostatnią platformą. Otóż wkrótce zostanie on zintegrowany z mobilnym Windowsem i opracowanie do tego czasu efektywnego modelu komunikacji tekstowej znacznie zwiększyłoby konkurencyjność zasobów oferowanych funkcji.

Szczegóły transakcji nie zostały ujawnione. Nie znamy również jeszcze oficjalnych planów Skype'a na temat wykorzystania nowego nabytku, jakim jest GroupMe.

Zgłoś błąd