News

W3C: Internet Explorer 9 najlepszy w obsłudze HTML5

Internet Explorer 9 osiągnął najlepsze wyniki w teście przeprowadzonym przez konsorcjum W3C. Test sprawdzał zgodność przeglądarek ze standardem HTML5.

Pierwszy oficjalny test W3C wziął pod uwagę najnowsze wersje przeglądarek Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari oraz Opera. Zgodność ze standardem HTML5 ustalana była poprzez wykonanie testu składającego się z siedmiu różnych kategorii.

Na uwagę zasłużył Internet Explorer, który osiągnął bardzo dobre wyniki. W pięciu z siedmiu kategorii ma najlepsze z możliwych rezultatów. Jako jedyna z przeglądarek w pełni poradziła sobie z przetwarzania wideo.


Internet Explorer Platform Preview 6 Google Chrome 7.0.517.41 beta Firefox 4 beta 6 Opera 11.00 alpha (build 1029) Safari 5.0.2 (6533.18.5)
Właściwości znaczników
100% 100% 100% 100% 100%
Obsługa dźwięku
100% 100% 100% 100% 100%
Rysowanie grafiki
przy użyciu skryptów
89.55% 80.6% 75.32% 85.35% 86.16%
Funkcja getElementsByClassName 83.33% 100% 94.12% 94.44% 88.89%
Funkcja foreigncontent 100% 100% 100% 0% 10%
Obsługa wideo
100% 92.86% 71.43% 78.57% 71.43%
XHTML5 100% 42.86% 85.71% 100% 42.86%

Na drugim miejscu uplasowała się przeglądarka Google Chrome, na trzecim Mozilla Firefox, na czwartym Opera, a na ostatnim Apple Safari.

W teście organizacji W3C zbadano wsparcie dla języka XHTML5, renderowanie wideo, obsługę dźwięku, właściwości znaczników (attributes), rysowanie grafik przy użyciu skryptu (canvas) oraz użycie funkcji getElementsByClassName i foreigncontent.

Niedawno konsorcjum W3C poinformowało, że wyniki testów zostały opublikowane przypadkowo. W dalszym ciągu trwają prace nad ich ostateczną wersją.

Zgłoś błąd