News

Reklama i marketing w grach internetowych i komputerowych

11 marca 2010 roku w Warszawie, w ramach IV edycji Forum Marketingu Internetowego odbędzie się konferencja zatytułowana "Reklama i marketing w grach internetowych i komputerowych", nad którą patronat medialny objął między innymi serwis PC Centre.

Organizowana przez Centrum Promocji Informatyki konferencja na temat najnowszych trendów w marketingu internetowym poświęcona będzie najbardziej rozrywkowej formie reklamy - grom internetowym. Organizatorzy za cel stawiają sobie dostarczenie zarówno wiedzy teoretycznej (prawo dotyczące gier, statystyki dotyczące graczy, typy gier i form reklamowych), jak i praktycznej (opartej na konkretnych case study, rzeczowej dyskusji praktyków tego rynku) na temat tej formy reklamy.

Wydarzenie posiadać będzie formę wykładów, połączonych z dyskusją panelową dotyczącą obecnej i przyszłej sytuacji tej formy reklamy, zastosowania gier w promocjach, ich integracji z serwisami społecznościowymi.

W ramach trwającego kilka godzin spotkania specjaliści w dziedzinie gier reklamowych (advergames) opowiedzą między innymi o tym, w jaki sposób produkować gry, aby były efektywne, w jaki sposób kierować ich dystrybucją i reklamą i do jakiego odbiorcy można za ich pośrednictwem dotrzeć.

W trakcie wykładów wysłuchać będzie można również osób mających w tej dziedzinie szerokie doświadczenia praktyczne, pojawią się także producenci gier (nobagames.com, AdAction) oraz przedstawiciele serwisów społecznościowych (Nasza Klasa, poszkole.pl). Obrady poprowadzi Jacek Jankowski (Redefine Sp z o.o. / nobagames.com).

W programie konferencji ujęto następujące zagadnienia:

  • Gry internetowe i komputerowe jako narzędzie promocji - możliwości i przykłady ich wykorzystania.
  • Czego oczekują od gier internetowych ich użytkownicy i jak to się może przełożyć na skuteczność reklamy w grach?
  • Zagadnienia prawne reklamy elektronicznej.
  • Rynek reklam w grach komputerowych i telefonach komórkowych.
  • Advergaming – warunki skutecznego dotarcia do grupy docelowej.
  • Teraźniejszość i przyszłość gier reklamowych w Polsce – okiem praktyków.

Pełen program konferencji, informacje na temat prelegentów i poszczególnych wykładów, szczegóły organizacyjne oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć pod tym adresem.

Zgłoś błąd