News

Seminarium dotyczące prowadzenia profesjonalnej serwerowni

15 czerwca bieżącego roku Centrum Promocji Informatyki przeprowadzi seminarium Profesjonalna serwerownia - aspekty technologiczne i organizacyjne. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objął serwis PC Centre.

Podczas seminarium będą omawiane takie tematy, jak:

  • Ocena opłacalności inwestycji (ROI) w wyposażenie lub modernizację serwerowni
  • Analiza TCO kosztów funkcjonowania serwerowi
  • Bezpieczeństwo techniczne i organizacyjne serwerowi w świetle przepisów o ochronie danych osobowych
  • Niezakłócony Dostęp do danych
  • Polski rynek projektowania i wykonawstwa serwerowi oraz centrów przetwarzania danych

Szczegółowy program seminarium dostępny jest pod adresem http://www.cpi.com.pl/imprezy/2010/ps/index.php.

Koszt udziału wynosi 900 zł + 22 proc. VAT (dla przedstawicieli firm oferujących produkty z zakresu tematycznego seminarium). Dla pozostałych osób koszt udziału w seminarium wynosi 630 zł + 22 proc. VAT.


Zgłoś błąd