News

Web accessibility - najważniejsze zagadnienia

Co o dostępności stron internetowych powinien wiedzieć każdy webmaster...

Web accessibility (dostępność stron WWW) to zagadnienie projektowania stron internetowych, które skupia się wokół ułatwiania dostępu do witryn ludziom z różnymi dysfunkcjami. W społeczeństwie, w którym strona internetowa staje się najszybszym środkiem przekazu informacyjnego, bardzo ważnym aspektem jest dostosowanie jej do potrzeb percepcyjnych jak największej ilości osób, a zagadnienia web accessibility krzyżują się z prawami człowieka do swobodnego dostępu do informacji.

Najprościej mówiąc, web accessibility to zbiór reguł, które pozwalają zaprojektować stronę WWW tak aby była dostępna dla wszystkich. Reguły te opierają się na eksperymentach oraz badaniach nad ludzką percepcją.

Web accessibility - dostępność stron www

Wiele z nich zostało spisanych i opracowanych. W3C (World Wide Web Consortium) opublikowało pierwszy przewodnik na temat dostosowania stron do potrzeb ludzi z różnymi dysfunkcjami już w 1999 roku (nazwany WCGA1). Dwa lata wcześniej Stany Zjednoczone poprawiły Sekcje 508 dokumentu rządowego „The Rehabilitation Act”, określając istotne elementy mające na celu ułatwienie ludziom z dysfunkcjami dostępu do rozwoju technologicznego. Podobne dokumenty powstały również w innych krajach.

W Unii Europejskiej znaczącym krokiem było wydanie dyrektywy eEurope 2002, w której zapisano, iż wszystkie organizacja publiczne i prywatne powinny zapewnić równy dostęp do informacji bez dyskryminowania użytkowników. Ten zapis oznacza, że strony muszą być dostosowywane również do wymagań osób niepełnosprawnych w taki sposób, który umożliwi im  uzyskanie potrzebnych informacji z stron internetowych. W 2006 roku w Rydze państwa UE oraz kraje z nią stowarzyszone podpisały deklarację mającą na celu zwiększenie wysiłków w celu przystosowania stron do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W tym samym roku państwa członkowskie ONZ podpisały Konwencję o Prawach Osób Niepełnosprawnych, w której zapisano konieczność podejmowania działań, które promują dostęp do nowych technologii osób niepełnosprawnych. Wyrażono również pragnienie, aby informacje podawane były w przyjazny dla nich sposób.

W Polsce jak dotąd brak prawych uwarunkowań na ten temat. Istniejące zapisy są pośrednimi stwierdzeniami na temat równego dostępu do informacji, który wyklucza dyskryminację ze względu na jakąkolwiek niepełnosprawność.

Przedstawione dalej rozwiązania są podstawowymi zasadami tworzenia stron przyjaznych dla ludzi z poszczególnymi dysfunkcjami. Należy jednak pamiętać, że nie obejmują one wszystkich stosowanych rozwiązań.

Strona: 1 2 3 Następna
Zgłoś błąd