News

Numerowanie stron i przypisy - Word 2007/2010

Numerowanie stron i dodawanie przypisów na określonych stronach w edytorze tekstu Word 2007/2010

Następnie klikamy dwa razy lewym przyciskiem myszy na nagłówku lub stopce (w zależności od tego, gdzie stopka jest oznaczona jako Taki jak poprzednio) w rozdziale drugim. Ze wstążki z zakładki Projektowanie odznaczamy opcję Połącz z poprzednim. Czynność powtarzamy dla trzeciego rozdziału.

Numerowanie stron - 3

Po przypisaniu sekcji usuwamy numerowanie z rozdziałów pierwszego i trzeciego.

Klikamy dwa razy lewym przyciskiem myszy na stopce, zaznaczamy numer strony i przyciskamy klawisz Backspace.

Następnie dla rozdziału drugiego ustawimy wartość numerowania zaczynającą się od cyfry 1. Zaznaczamy stopkę i klikamy prawym przyciskiem myszy na zaznaczonym numerze strony. Z menu kontekstowego wybieramy opcję Formatuj numery stron....

Numerowanie stron - 4

W okienku Format numeru strony zaznaczamy opcję Rozpocznij od: i wpisujemy cyfrę 1. Czynność zatwierdzamy przyciskiem OK.

Numerowanie stron - 5

Zgłoś błąd