News

Fractal Design Integra R2 650W

Mocny potwór szwedzkiej firmy

Testy

Aparatura stosowana w testach:

  • obciążenia rezystancyjne DC własnej roboty,
  • miernik cęgowy HIOKI 3288 (weryfikacja poboru DC),
  • skopometr Fluke 97 (pomiar napięć oraz tętnień),
  • watomierz GT-PM-03 (mierzenie poboru AC, konieczny do wyliczenia sprawności),
  • tachometr DT2234BL (pomiar obrotów wentylatora).

Ważniejsze aspekty metodologii:

  • Napięcia mierzone są na wolnych pinach wiązki głównej ATX. W przypadku zasilaczy z więcej niż jedną linią +12 V realizuje się więcej pomiarów na wiązkach przyporządkowanych kolejnym liniom.
  • Każdy pomiar napięć jest wykonywany przynajmniej dwukrotnie. W przypadku niejednoznaczności realizuje się dodatkowe odczyty.
  • Tętnienia są odczytywane z wyświetlacza oscyloskopu przy ustawieniach: 20 mV na podziałkę pionową, 10 ms na podziałkę poziomą. Dopuszcza się większe podziałki pionowe, jeżeli przebieg nie mieści się na ekranie.
  • Łączne obciążenie oblicza się sumując iloczyny zadanych cząstkowych obciążeń w amperach z odpowiadającymi im napięciami zmierzonymi w danym punkcie.

Crossload

Powyższy wykres przedstawia zakres dopuszczalnych przez tabliczkę znamionową obciążeń. Oznaczone punkty to konkretne testy – w tabelkach znajduje się opis zadanych obciążeń oraz otrzymane rezultaty.

Punkt 0 to sytuacja bez obciążenia. Nie wykonuje się pomiarów napięć, ponieważ w takich warunkach są one bezcelowe.

Punkt 0   +3,3 V +5 V +12 V Łączne obciążenie Pobór AC Sprawność Obroty wentylatora
Obciążenie 0 A 0 A 0 A n/d b/d n/d 923 rpm
Napięcie n/d n/d n/d
Tętnienia n/d n/d n/d

Punkt 1 to sytuacja analogiczna ze stanem spoczynku/ lekkiego obciążenia w nowoczesnym PC.

Punkt 1   +3,3 V +5 V +12 V Łączne obciążenie Pobór AC Sprawność Obroty wentylatora
Obciążenie 1,5 A 2 A 6,5 A 93,75 W 111 W 84,5% 963 rpm
Napięcie 3,41 V 4,99 V 12,10 V
12,11 V
Tętnienia ~10 mV ~10 mV ~10 mV
~40 mV

Punkt 2 to mocne obciążenie jedynie linii +12 V (tzw. crossload). Przypomina to większość nowoczesnych PC pod dużym obciążeniem.

Punkt 2   +3,3 V +5 V +12 V Łączne obciążenie Pobór AC Sprawność Obroty wentylatora
Obciążenie 1,5 A 2 A 45,5 A 556,71 W 619 W 89,9% 1272 rpm
Napięcie 3,40 V 5,08 V 11,90 V
11,86 V
Tętnienia ~10 mV ~10 mV ~20 mV
~100 mV

Punkt 3 to mocne obciążenie zarówno linii +12 V, jak i +5 V, możliwie bliskie mocy całkowitej. Linię +5 V w nowoczesnych PC może obciążać spora macierz RAID bądź duża ilość wentylatorów z obniżonymi obrotami.

Punkt 3   +3,3 V +5 V +12 V Łączne obciążenie Pobór AC Sprawność Obroty wentylatora
Obciążenie 1,5 A 12 A 39 A 534,96 W 619,5 W 86,4% 1358 rpm
Napięcie 3,40 V 4,96 V 12,06 V12,10 V
Tętnienia ~20 mV ~10 mV ~20 mV
~120 mV

Punkt 4 to obciążenie głównie linii +5 V. Sytuacja taka ma miejsce głównie w starszych maszynach (część komputerów z Athlonami XP i z kartami graficznymi w portach AGP). Obecnie znaczenie tego testu staje się coraz bardziej teoretyczne.

Punkt 4   +3,3 V +5 V +12 V Łączne obciążenie Pobór AC Sprawność Obroty wentylatora
Obciążenie 1,5 A 18 A 3,5 A 135,03 W 175 W 77,2% 975 rpm
Napięcie 3,41 V 4,81 V 12,38 V
12,40 V
Tętnienia ~20 mV ~10 mV ~10 mV
~60 mV
Zgłoś błąd